Der er tegnet lovpligtig ansvarsforsikring hos HDI-Gerling, Policenr.: 156-8657822-14000.